Sprache:

Aktualności


04.04.2020

Poszerzony zakres usług

1. Sprawy cywilne, spadkowe, administracyjno - podatkowe, rozwodowe i karne.

a. występowanie przed Sądem,

b. pisanie pism procesowych,

c. sporządzanie apelacji i kasacji, Kancelaria wszystkie w/w. czynności wykonuje na terenie całego kraju.

d. sporządzanie skarg do Trybunału Praw Człowieka,

e. występowanie przed tym Trybunałem.

2. Sprawy gospodarcze, w tym również zakładanie, likwidacja, fuzja i upadłość spółek cywilnych i prawa handlowego.

3. Występowanie w postępowaniu egzekucyjnym oraz windykacja roszczeń.

4. Obsługa podmiotów gospodarczych w Polsce oraz w kontaktach z podmiotami francuskimi i angielskimi.

5. Udzielanie porad i konsultacji prawnych.

6. Sporządzanie ekspertyz i opinii prawnych.

7. Współpraca z innymi kancelariami na zasadzie udzielania i otrzymywania substytucji do prowadzenia konkretnych spraw.

8. Kancelaria podejmuje się prowadzenia konkretnej sprawy po ustaleniu z klientem warunków prowadzenia sprawy oraz po podpisaniu przez niego umowy zlecenia i pełnomocnictwa lub upoważnienia do obrony.

01.04.2020

Poszerzony zakres usług

1. Sprawy cywilne, spadkowe, administracyjno - podatkowe, rozwodowe i karne.

>