Pomoc Prawna Dla Firm Poznań


Pomoc Prawna Dla Firm Poznań

Kancelaria Radcy Prawnego Jakub Wysocki udziela pomocy prawnej dla firm na terenie Poznania i Wielkopolski. Kompleksowa obsługa skupia się głównie na bieżącym doradztwie prawnym obejmującym m.in. sporządzaniu oraz opiniowaniu umów oraz dokumentów korporacyjnych, a także prowadzeniu negocjacji, postępowań przedsądowych oraz sporów sądowych. Zakres działań jest bardzo szeroki i obejmuje prawo gospodarcze, cywilne oraz administracyjne. Zadania wykonywane przez Kancelarię Radcy Prawnego Jakub Wysocki mogą zmieniać się wraz z potrzebami i interesami Klientów.

 

Radca prawny – prawo gospodarcze Poznań

Kancelaria Radcy Prawnego Jakub Wysocki posiada doświadczenie w obsłudze prawnej Przedsiębiorców m.in. spółek prawa handlowego (szczególnie branży budowlanej oraz spożywczej) oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Pomagamy ocenić skutki i ryzyko podejmowanych decyzji, proponujemy rozwiązania, które w najpełniejszym wymiarze zgodne są z oczekiwaniami Przedsiębiorców.

 

Pomoc prawna dla firm – Poznań

Kancelaria Radcy Prawnego Jakub Wysocki specjalizuje się w udzielaniu pomocy prawnej w zakresie prawa gospodarczego, w tym w obsłudze prawnej spółek prawa handlowego, począwszy od zawierania umów spółki, jej rejestracji, wprowadzaniu zmian korporacyjnych oraz codziennym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa.


Na rzecz Przedsiębiorców Kancelaria Radcy Prawnego Jakub Wysocki świadczy następujące usługi w obszarze prawa gospodarczego i cywilnego:

 

  • przygotowywanie analiz i opinii prawnych (regulacji prawa polskiego oraz europejskiego),
  • przygotowywanie oraz opiniowanie kontraktów handlowych (z sektora budowlanego oraz spożywczego),
  • reprezentowanie Klientów w postępowaniach sądowych (w tym rejestracyjnych), egzekucyjnych oraz mediacyjnych,
  • przygotowywanie oraz opiniowanie wewnętrznych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie danego podmiotu (uchwały, regulaminy, statuty).

 

Pomoc prawna dla spółek - Poznań

Współpraca Przedsiębiorcy z Kancelarią Radcy Prawnego Jakub Wysocki, w obszarze prawa administracyjnego, obejmuje m.ni.:

 

  • reprezentowanie Przedsiębiorców na każdym etapie postępowania administracyjnego,
  • reprezentowanie Przedsiębiorców w postępowaniu sądowo-administracyjnym - przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  • doradztwo prawnym w zakresie prowadzenia bieżącej współpracy z organami administracji publicznej (państwowej i samorządowej).

 

Radca prawny – umowy gospodarcze Poznań

Kancelaria Radcy Prawnego Jakub Wysocki podejmuje współpracę zarówno z przedsiębiorstwami, które rozpoczynają prowadzenie swojej działalności, jak i doświadczonymi firmami, chcącymi rozszerzyć zakres działań, bez względu na formę prawną działalności gospodarczej. Świadcząc usługi Kancelaria stawia na zaangażowanie, rzetelność oraz elastyczność w zakresie sposobu realizacji współpracy.