Pomoc Prawna Dla Firm Poznań


Kancelaria posiada doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorców m.in. spółek prawa handlowego (szczególnie branży budowlanej oraz spożywczej) oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Pomagamy ocenić skutki i ryzyko podejmowanych decyzji, proponujemy rozwiązania, które w najpełniejszym wymiarze zgodne są z oczekiwaniami Przedsiębiorców.

 

 

Na rzecz Przedsiębiorców Kancelaria świadczy następujące usługi:

 


 1. W obszarze prawa gospodarczego i cywilnego:


 

  • przygotowywanie analiz i opinii prawnych (regulacji prawa polskiego oraz europejskiego),
  • przygotowywanie oraz opiniowanie kontraktów handlowych (z sektora budowlanego oraz spożywczego),
  • reprezentowanie Mandantów w postępowaniach sądowych (w tym rejestracyjnych), egzekucyjnych oraz mediacyjnych,
  • przygotowywanie oraz opiniowanie wewnętrznych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie danego podmiotu (uchwały, regulaminy, statuty),
  • współpraca z Kancelarią Notarialną, Zarządcami nieruchomości.

 

 


 2. W obszarze prawa administracyjnego:


 

  • reprezentowanie Mandantów na każdym etapie postępowania administracyjnego,
  • reprezentowanie Mandantów w postępowaniu sądowo-administracyjnym - przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  • doradztwo prawne w zakresie prowadzenia bieżącej współpracy z organami administracji publicznej (państwowej i samorządowej).