Pomoc Prawna Język Niemiecki Poznań


Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną w języku niemieckim. Oferta współpracy skierowana jest zarówno do polskich przedsiębiorców i osób fizycznych współpracujących z podmiotami rynku niemieckiego, jak i podmiotów, które poszukują wsparcia prawnego na rynku polskim.

 

Kancelaria współpracuje również z tłumaczami przysięgłymi jęzka niemieckiego, jeśli pojawi się konieczność wykonania tłumaczenia przysięgłego.

 

 


W ramach obsługi niemieckojęzycznej oferujemy:


 

  • opiniowanie i tworzenie umów oraz kontraktów handlowych w formie dwujęzycznej,
  • wyjaśnianie znaczenia i interpretacji polskich przepisów prawnych w języku niemieckim,
  • prowadzenie oraz wyjaśnianie poszczególnych etapów postępowań sądowych,
  • bieżące prowadzenie obsługi prawnej w formie dwujęzycznej,
  • wsparcie w prowadzeniu negocjacji biznesowych oraz ekspansji na rynki zagraniczne.