Pomoc prawna w Poznaniu


 

Kancelaria Radcy Prawnego Jakub Wysocki świadczy następujące usługi:

 

 

 


1. W zakresie prawa cywilnego:


 

 • przygotowywanie oraz opiniowanie umów cywilnoprawnych,
 • prowadzenie postępowań mediacyjnych, przygotowywanie tekstów porozumień oraz ugód,
 • formułowanie roszczeń (w tym odszkodowawczych, wynikających z rękojmi oraz gwarancji) oraz pism procesowych, wezwań i wniosków,
 • reprezentowanie Mandantów przed sądami powszechnymi,
 • windykacja roszczeń w ramach postępowań egzekucyjnych.

 

 


2. W zakresie prawa administracyjnego:


 

 • formułowanie wniosków oraz podań mających na celu ustalenie prawa lub stwierdzenie obowiązku,
 • reprezentowanie Mandantów w postępowaniu administracyjnym przed organami I i II instancji,
 • składanie skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

 

 


3. W zakresie prawa spadkowego oraz rodzinnego - prowadzenie podstawowych spraw dotyczących m.in.:


 

 • stwierdzenia nabycia spadku,
 • działu spadku,
 • postępowań o ustalenie roszczeń alimentacyjnych,
 • postępowań o rozwiązanie małżeństwa.