Pomoc Prawna Wspólnoty Mieszkaniowe Poznań


 

Jednym z głównych obszarów działalności Kancelarii jest świadczenie kompleksowej obsługi prawnej na rzecz wspólnot mieszkaniowych - podmiotów funkcjonujących w głównej mierze w oparciu o ustawę z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. 

 

 

Obsługa prawna Wspólnoty Mieszkaniowej polega w szczególności na wsparciu w zakresie:

 

 


1. Bieżącego funkcjonowania Wspólnot:


 

  • opracowywanie opinii prawnych i analiz w obszarach związanych z funkcjonowaniem Wspólnot,

 

  • przygotowywanie oraz opiniowanie umów oraz porozumień z kontrahentami Wspólnot w tym dostawcami usług oraz zleceniobiorcami (m.in. firmami deweloperskimi, firmami budowlanymi, dostawcami mediów),

 

  • przygotowywanie oraz opiniowaniu dokumentacji niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania Wspólnot, w tym regulaminów, uchwał, zawiadomień o zebraniu, pełnomocnictw do udziału w zebraniu, protokołów z zebrań,

 

  • wspieranie Zarządu oraz Administratorów w wykonywaniu swoich obowiązków wobec Wspólnoty.

 

 


2. Reprezentowania Wspólnot w postępowaniach sądowych oraz administracyjnych:


 

 

  • kompleksowym prowadzeniu postępowań sądowych oraz egzekucyjnych dotyczących dochodzenia należności od właścicieli lokali na rzecz Wspólnoty,

 

  • prowadzeniu postępowań sądowych dotyczących ważności uchwał podejmowanych przez Wspólnotę,

 

  • reprezentowaniu interesów Wspólnoty w postępowaniach sądowych (z zakresu prawa zobowiązań, rzeczowego, wieczystoksięgowego), administracyjnych oraz sądowo-administracyjnych.