Kancelaria Radcy Prawnego Poznań

Kancelaria Radcy Prawnego Jakub Wysocki zajmuje się udzielaniem kompleksowej pomocy prawnej dla firm, osób fizycznych oraz na rzecz wspólnot mieszkaniowych, również w języku niemieckim. Świadczone usługi obejmują szeroki zakres prawa gospodarczego, cywilnego oraz administracyjnego. Klientom indywidualnym Kancelaria Radcy Prawnego Jakub Wysocki oferuje również obsługę prawną związaną z prawem spadkowym oraz rodzinnym.

 

Każda podejmowana sprawa jest indywidualnie rozpatrywana, co umożliwia dostosowanie odpowiednich rozwiązań prawnych do konkretnych potrzeb Klientów Kancelarii. Wieloletnie doświadczenie prawnicze, wiedza zdobywana na renomowanych uczelniach polskich oraz zagranicznych wraz z zaangażowaniem, pozwalają na realizację powierzonych zadań na najwyższym poziomie.

 

Kancelaria Radcy Prawnego – Poznań

Zagadnienia związane z prawem gospodarczym, cywilnym i administracyjnym są przedmiotem szczegółowych analiz i jednocześnie zainteresowań Kancelarii. Współpraca z Kancelarią Radcy Prawnego Jakub Wysocki może polegać na stałym świadczeniu usług lub wykonaniu jednorazowego zlecenia, w tym również w ramach kompleksowej obsługi w języku niemieckim.

 

  • Prawo gospodarcze
    Kompleksowa oferta Kancelarii obejmuje obsługę prawną przedsiębiorstw, osób fizycznych prowadzących  działalność gospodarczą oraz spółek prawa handlowego, również w języku niemieckim. Zakres usług Kancelarii obejmuje w szczególności czynny udziału w spotkaniach z Klientami oraz udział w negocjacjach handlowych, tworzenie opinii oraz analiz prawnych, w tym analiz oraz skutków wprowadzanych zmian w przepisach prawa, sporządzanie oraz opiniowanie umów i kontraktów handlowych, reprezentowanie Klientów przed organami administracji publicznej, sądami wszystkich instancji, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz innymi instytucjami.
  • Prawo cywilne
    W zakresie prawa cywilnego Kancelaria Radcy Prawnego Jakub Wysocki sporządza opinie i analizy prawne, przygotowuje i opiniuje umowy cywilnoprawne, dbając o jak najlepsze zabezpieczenie interesów Klienta. Radca Prawny Jakub Wysocki bierze aktywny udział w negocjacjach między stronami danych czynności prawnych, w postępowaniach mediacyjnych oraz przedsądowych. W przypadku zawisłego sporu sądowego lub konieczności wszczęcia postępowania sądowego Kancelaria Radcy Prawnego Jakub Wysocki sporządza odpowiednie pisma procesowe oraz wnioski, a także aktywnie reprezentuje Klientów w ramach wyznaczanych posiedzeń sądowych.
  • Prawo administracyjne
    Kancelaria Radcy Prawnego Jakub Wysocki prowadzi w Poznaniu sprawy administracyjne oraz sądowo-administracyjne (przed wojewódzkimi sądmi administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym) w zakresie m.in. prawa budowlanego, planowania i zagospodarowania przestrzennego. Kancelaria reprezentuje również Klientów w postępowaniach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Radca prawny – sprawy sądowe Poznań

Kancelaria Radcy Prawnego Jakub Wysocki prowadzi sprawy sądowe w rzetelny, profesjonalny oraz aktywny sposób, uwzględniając indywidualne potrzeby Klientów. Oferując kompleksowe usługi prawne, poszukuje najlepszych i satysfakcjonujących rozwiązań. Klienci Kancelarii mogą liczyć na uczciwe informacje o ryzyku i konsekwencjach podejmowanych działań. Misją Kancelarii Radcy Prawnego Jakub Wysocki jest zapewnienie efektywności i pełnego profesjonalizmu zarówno przedsiębiorcom, jak i osobom fizycznym.